Ett bolag för en frisk vattenmiljö

Streams & Lakes Consulting AB är ett konsultföretag som jobbar för levande vattenmiljöer och som har som affärsidé att leverera tjänster av högsta kvalitet. Bolaget har specialistkompetens inom frågeställningar som ligger i gränslandet mellan ekologi och hydromorfologi.

Bolaget är bildat ur bolaget Ekologi.nu PG Water Conservation & Engineering som har varit verksamt i cirka 15 år. För närvarande håller informationen från gamla hemsidan på att flyttas över hit.

Nyheter

  • Restaurering av ett antal vattendrag i Norrköpings kommun. Mer information finns här.

På gång

  • Projektering av återmeandring av en liten bäck i Tinnerö Eklandskap.

Kontakta oss

Mail: pg@salcab.se