Åtgärdsplan Norrköpings kommun 2020

Under 2020 och början av 2021 tar vi fram en övergripande plan för vattendragsrestaurering för cirka 20 vattendrag i Norrköpings kommun. De flesta vattendragen som ingår mynnar i Bråviken.

Målet med planen är att underlätta för kommunens framtida planering av restaureringsåtgärder. 

Uppdragsgivare: Norrköpings kommun.