Hydraulisk modellering av restaureringseffekter i Pjältån i Norrköpings kommun 2020

Just nu pågår ett projekt där effekten av framtida restaurering och återställning av basnivå kombinerat med fri utveckling på Pjältån och dess omgivande svämplan och torvmarker modelleras. Modellen är komplex med bland annat simulering av etablering av bäver samt ökad skrovlighet på omgivande mark till följd av åldrande träd.  
Åtgärderna ingår som en del av Norrköpings kommuns arbete med att vårda och restaurera vattendrag. 
Uppdragsgivare: Norrköpings kommun.