Montering av nivågivare i Norrköpings kommun 2020

Just nu monterar vi fjärravlästa nivågivare och tar fram avbördningskurvor för Pjältån, Torshagsån och Svintunaån i Norrköpings kommun. 
Nivågivarna har inbyggd larmfunktion och kan t ex larma om vattennivåerna blir mycket låga. 
Åtgärderna ingår som en del av Norrköpings kommuns arbete med att vårda och restaurera vattendrag. Uppdragsgivare: Norrköpings kommun.

Exempel på avbördningskurva (Pjältån)