Restaureringsplan för Pjältån på sträckan Åby-Skriketorp

Under 2018 tas en restaureringsplan fram för Pjältån i området från Åby till och med halvvägs upp i Skriketorpsravinen. Vattendraget är kanaliserat utmed en stor del av sträckningen och syftet med åtgärderna är att återskapa svämplan, grusbottnar och andra habitat som funnits i området. Vattendraget utgör reproduktionsmiljö för havsvandrande öring och åtgärderna ska förbättra havsöringproduktionen i ett långsiktigt perspektiv.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Östergötland.