Restaureringsåtgärder i Norrköpings kommun 2017-2018

Under 2017-2018 utförs restaureringsåtgärder i Pjältån, Torshagsån, Getåbäcken, Rödmossebäcken, Kolmårdsbäcken, Stordalsbäcken och Gransjöbäcken i Norrköpings kommun.

Åtgärderna ingår som en del av kommunens arbete med att återskapa vattendragsmiljöer där habitatet försämrats på grund av mänsklig påverkan. Syftet med åtgärderna är bland annat att återskapa svämplan, grusbottnar och andra habitat som funnits i området. Ett av de större delprojekten var  återmeandringar i delar av Gransjöbäcken (fotot till höger).  

Exempel på åtgärder är återställning av rensade sträckor och tillförsel av död ved.  Vattendragen utgör reproduktionsmiljöer för havsvandrande öring och åtgärderna ska också förbättra havsöringproduktionen ur ett långsiktigt perspektiv.

Vattendragen har även ingått i tidigare vattendragsrestaureringsprojekt tillsamman med andra vattendrag (t ex Pjältån och Torshagsån). 

Totalt har ca 3.5 km restaurerats under 2017-2018.

Uppdragsgivare: Norrköpings kommun.