Vattendragsrestaureringsmanual

Under vintern 2020/2021 tar vi fram en manual för hur vattendrag som rinner genom grus, småsten och finare material ska restaureras. Vattendragstyperna är det som enligt biotopkarteringsmetoden kallas för C-, E- eller Fö-vattendrag. Arbetet sker tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland och Havs- och Vattenmyndigheten. 

Framtagandet av manualen utgör en del av Havs- och Vattenmyndighetens projekt att ta fram en portal för vattendragsrestaureringar. 

Projektet ska vara klart i april 2021. 

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Östergötland.