Material till utbildningar i biotopkartering juni 2023Länkar till fältprotokoll:
Protokoll A-Uppdaterad (att använda vid fältövningar)