Material till utbildningar i biotopkartering 2021Länkar till fältprotokoll:
Protokoll A-Uppdaterad (att använda vid fältövning 20210610)

Protokoll A-Enkelt (rekommenderas)
Protokoll A-Med hjälptext från Lst:s inmatningsmall

Klicka här för att ladda ned powerpoints. 

Material att ladda hem från utbildningar i biotopkartering 2020

Biotopkarteringskurser 20200518 och 20201020
  • Powerpoint hydromorfologi
  • Powerpoint hymotyper
  • Powerpoint viktiga moment
  • Powerpoint restaurering
  • Extrabild
Klicka här för att ladda ned