Kontakt

Mail: pg@salcab.se
SMS: 0702-79 20 68
Meddelande via Teams: pg@salcab.se
Meddelande via Hangouts: pg@salcab.se
Telefon: 0702-79 20 68. Tillgängligheten via telefon är normalt sett mycket begränsad. Mailkontakt är säkrast.