Biotopkarteringskurser 2021

Under 2021 kommer ett antal biotopkarteringskurser att hållas, bland annat vid Lillån i Huskvarna. 

Kurserna innehåller grundläggande hydromorfologi, hydromorfologiska typer, restaurering, vägledning inför statusklassning, biotopkartering med protokoll A, digitala protokoll samt övningar i fält. Varje tillfälle sträcker sig över tre dagar (ca tre gånger sju timmar) varav hälften är i fält.

Fotona och terrängmodellen är från övningsobjekten i Lillån samt biflödet Musslebobäcken.