Biotopkarteringskurser 2021

Under 2021 kommer ett antal biotopkarteringskurser att hållas, bland annat vid Lillån i Huskvarna. 

Kurserna innehåller grundläggande hydromorfologi, hydromorfologiska typer, restaurering, vägledning inför hydromorfologisk statusklassning, biotopkartering med protokoll A, digitala protokoll samt övningar i fält. Varje tillfälle sträcker sig över tre dagar (ca tre gånger sju timmar) varav hälften är i fält.

Fotona och den hydrauliska modellen som syns till höger är från övningsobjekten i Lillån samt biflödet Musslebobäcken. 

Nästa kurs hålls i Huskvarna 12-14 oktober 2021 (26-28:e är reservdatum) och det finns fortfarande kvar platser. Dag 1 sker helt digitalt. Hör gärna av er om det finns intresse att deltaga. Kontakt: pg@salcab.se.