Biotopkarteringskurser 2023-2024


Under 2023-2024 kommer flera biotopkarteringskurser att hållas, bland annat vid Lillån i Huskvarna.

Dessa kurser kommer att inkludera grundläggande hydromorfologi, hydromorfologiska typer, restaurering, vägledning för hydromorfologisk statusklassning utifrån biotopkarteringsdata, biotopkartering med protokoll A, digitala protokoll och övningar i fält. 

Varje kurs sträcker sig över tre dagar (ca tre gånger sju timmar), varav hälften är i fält. 

2023 års kurser är fulla, nästa tillfälle blir preliminärt följande datum:

Vårkurs 2024: 14 maj (online), 22-23 maj (på plats i Huskvarna)

Sommarkurs 2024: 11 juni (online), 18-19 juni (plats ej bestämd ännu)

Höstkurs 2024: 3 oktober (online), 8-9 oktober (plats ej bestämd ännu)

Om du är intresserad av att gå kurs eller vill ha mer information, skicka gärna ett mail till pg@salcab.se och skriv "Biotopkarteringskurs 2023" i ämnesrutan så kommer vi att prioritera din fråga. Vi kommer också inom kort att lägga upp en bokningsfunktion på vår hemsida.

Bilderna till höger och längre ned på sidan är från övningsobjekten i Lillån och biflödet Musslebobäcken. I dessa vattendrag kan du se många olika hydromorfologiska typer och olika typer av påverkanstryck inom ett relativt litet område.

I nedanstående länk kan du hitta PowerPoint-presentationer från tidigare kurser och via länkarna till hymoinfo.com kan du hitta utbildningsmaterial och biotopkarteringsmanualen.

Till powerpoint från tidigare kurser

Till hymoinfo.com

Till biotopkarteringsmanualen på hymoinfo.com