Biotopkarteringskurser 2023

Under 2023 kommer ett antal biotopkarteringskurser att hållas, bland annat vid Lillån i Huskvarna. 

Kurserna innehåller grundläggande hydromorfologi, hydromorfologiska typer, restaurering, vägledning inför hydromorfologisk statusklassning, biotopkartering med protokoll A, digitala protokoll samt övningar i fält. Varje tillfälle sträcker sig över tre dagar (ca tre gånger sju timmar) varav hälften är i fält.

Fotona och den hydrauliska modellen som syns till höger är från övningsobjekten i Lillån samt biflödet Musslebobäcken. I dessa vattendrag går det att se många olika hydromorfologiska typer och olika typer av påverkanstryck inom ett relativt litet område. 

Kurserna kommer att till stor del skötas och samordnas av vår samarbetspartner på företaget Mattias Biologi och Miljöteknik. Är du sugen på att gå kurs eller veta mer skicka gärna ett mail till pg@salcab.se. Skriv gärna "Biotopkarteringskurs 2023" i ämnesrutan så ska vi prioritera din fråga. 

Utöver tillfällen under våren 2023 är följande datum preliminära för senare kurser: 5-7 september 2023, 20-22 september 2023, 21-24 maj 2024.

Här finns powerpoints från tidigare tillfällen och på hemsidan hymoinfo.com finns utbildningsmaterial och biotopkarteringsmanualen