Biotopkarteringskurser 2024-2025


Under 2024-2025 kommer flera biotopkarteringskurser att hållas, bland annat vid Lillån i Huskvarna. Några av dessa arrangerar vi själva medan andra kurser arrangeras av andra bolag och där vi deltar i en stor del av momenten. 

Dessa kurser innehåller grundläggande hydromorfologi, hydromorfologiska typer, restaurering, vägledning för hydromorfologisk statusklassning utifrån biotopkarteringsdata, biotopkartering med protokoll A, digitala protokoll och övningar i fält. 

Varje kurs sträcker sig över tre dagar (ca tre gånger sju timmar), varav hälften är i fält. 

Just nu är det en höstkurs och en vårkurs på gång i Huskvarna/Jönköping både 2024 och 2025. Dessa kommer att arrangeras av Mattias Biologi & Miljöteknik och där kommer vi att delta med en stor del av innehållet. Datum för 2024 är:

Vårkurs 2024: 14 maj (online), 22-23 maj (på plats i Huskvarna)

Höstkurs 2024: 3 oktober (online), 8-9 oktober (på plats i Huskvarna)

Om du vill gå någon av dessa, kontakta gärna Mattias Larsson på Mattias Biologi & Miljöteknik via mail (mattiasbiomil@gmail.com) eller via hemsidan mlbm.se.  


Om du vill ha mer information, skicka gärna ett mail till pg@salcab.se och skriv "Biotopkarteringskurs 2024/2025" i ämnesrutan. 

Bilderna till höger och längre ned på sidan är från övningsobjekten i Lillån och biflödet Musslebobäcken i Huskvarna. I dessa vattendrag går det att se många olika hydromorfologiska typer och olika typer av påverkanstryck inom ett relativt litet område.

I nedanstående länkar kan du hitta mer information samt PowerPoint-presentationer från tidigare kurser och via länkarna till hymoinfo.com kan du hitta utbildningsmaterial och biotopkarteringsmanualen.

Till mer information om biotopkarteringskurs

Till powerpoint från tidigare kurser

Till hymoinfo.com

Till biotopkarteringsmanualen på hymoinfo.com